Comencen les obres de la nova sala d’hemodinàmica a Joan XXIII

PUBLICITAT

L’Hospital Joan XXIII ha anunciat que s’han iniciat les obres de la nova sala d’hemodinàmica. Segons informa l’Institut Català de la Salut es tracta d’una segona sala que és necessària per garantir la seguretat dels pacients, perquè l’actual sala està sobresaturada. Això fa que un grup del Baix Penedès hagi de marxar a Barcelona per ser tractada. Cal destacar que l’any passat es van realitzar 1.823 cateterismes de diagnòstic i més un miler d’angioplàsties.

Urgències

Es preveu que amb la nova sala es puguin realitzar entre uns 300 i 400 cateterismes més i unes 200 intervencions d’electrofisiologia cardíaca més.

Aquestes obres van associades a unes millores de redistribució dels espais perifèrics a les dues sales que seran paral·leles amb dues taules de control en el mateix espai. Tot plegat suposa la millora dels vestidors, del magatzem, dels despatxos mèdics, l’àrea de descans, els serveis i l’àrea de retorn dels pacients passarà de 4 a 6 espais.

PUBLICITAT