La Comissió Europea distingeix un projecte internacional liderat per la URV

PUBLICITAT

Un projecte de docència en igualtat (“Equality training network: EU contributions to gender mainstreaming and citizenship”) liderat per la URV, i que va crear una xarxa d’universitats d’Amèrica Llatina i d’Europa (G-NET) ha estat distingit per la Direcció General d’Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea com a “història d’èxit”.

Es tracta d’una distinció que aquesta direcció general atorga als projectes que han destacat pel seu impacte, la contribució a  l’elaboració de polítiques públiques i els resultats innovadors o creatius que poden ser utilitzats per altres institucions.

El projecte ha format més de 4.300 persones sobre integració europea i gènere a través de diversos cursos, continguts i materials docents adreçats a diferents tipus de públic. Les diferents activitats formatives han donat a conèixer l’experiència europea en la implementació de polítiques que promouen la ciutadania inclusiva i desenvolupen la igualtat efectiva entre els ciutadans de la Unió Europea (UE) i la difusió d’aquesta cap als països de l’Amèrica Llatina.

La xarxa Jean Monnet G-NET, liderada per la URV i finançada pel programa Erasmus Plus, es va crear a partir de la idea que les universitats són un fòrum clau per implementar la integració de la perspectiva de gènere a través de l’educació i la formació dels futurs professionals.

PUBLICITAT