Acaben les intervencions arqueològiques a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil

Han finalitzat les intervencions arqueològiques al solar de l’antiga caserna de la guàrdia civil , a l’actual carrer López Peláez de Tarragona. Aquesta era ja la segona fase d’intervenció en aquest emplaçament,  amb la qual s’ha aconseguit documentar l’existència d’un extens edifici d’època romana que ocuparia aquesta part extramurs del suburbi nord occidental de l’antiga Tarraco.

D’altra banda, aquestes intervencions han permès datar la cronologia de l’edifici, que mostra una cronologia inicial del segle II dC, tot i que existeixen  evidències d’activitat anterior (segle I dC). És a partir del segle III que l’edifici és abandonat, tornant a documentar activitat constructiva i funerària entre els segles IV i VI.

Durant aquesta darrera fase les troballes més destacables han estat la documentació d’una estructura destinada a la captació d’aigües subterrànies, i una segona cavitat subterrània al fons de la qual s’ha localitzat un altra surgència d’aigües naturals. El projecte constructiu preveu que aquestes estructures subterrànies siguin accessibles només per a investigadors, un cop quedi enllestit el nou edifici.

D’altra banda, finalitzada la intervenció arqueològica, ara el Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona  començarà la construcció de l’edifici de 30 habitatges, 27 aparcaments, 31 trasters i 2 locals comercials a la planta baixa. Els nous habitatges tindran entre 65 i 105 m2 i ja estan tots venuts, mitjançant un sorteig de les persones que es van interessar en la seva adquisició.

La consellera de Patrimoni, Begoña Floria, ha manifestat que “amb la construcció es recuperarà  aquest espai al centre de la ciutat i se li donarà un ús residencial que dinamitzarà la zona i dignificarà l’entorn, al mateix temps que s’integrarà un altre element patrimonial a una nova construcció”.

PUBLICITAT