Augmenta el nombre d’alumnes que es presenten a selectivitat

Nervis, últim repàs als apunts i comentar els dubtes amb els companys del costat. Així estaven els 3.200 alumnes que avui han començat la selectivitat a Tarragona. Enguany hi ha hagut un augment notori d’estudiants que es presenten a les PAU, i per això s’ha hagut d’habilitat també el Campus de la URV que hi ha Vila-seca per poder acollir tots els estudiants. El coordinador de les PAU a la URV, Antoni Garcia, ha explicat com ha anat la primera jornada.

Així com l’any passat ja es va posar en marxa tenen uns detectors de Bluetooth per si algú utilitza orelleres, ja que asseguren que cada cop són més petites i més difícils de detectar.

PUBLICITAT