CLASSIC’S TARRAGONA – P.14: ‘Tempo’

El programa d’aquesta setmana tracta del tempo. Què és el tempo? Com ho indiquem?

En música, parlem de velocitat amb el nom de Tempo. El tempo s’indica a l’inici de les partitures amb una terminologia. Mesurem la velocitat amb el metrònom.

Largo

Lento

Adagio

Andante

Moderato

Allegro

Vivace

Presto

 

El programa ens mostrarà diferents obres amb diferents tempos com el cas del moviment andante del Concert per a piano núm. 2 de Shostakovich que va estrenar al 1957 a Moscou.

Un altre exemple de tempo andante és la romança de Bacarisse. Salvador Bacarisse fou un compositor i músic espanyol nascut al 1898. Es va exiliar a Paris al 1939 i va treballar a la televisió francesa fins la seva mort. Escoltarem una de les seves obres més conegudes.

Seguirem amb tempos ràpids com el cas de la Simfonia del Nou Món de Dvorak amb el 4t moviment Allegro con fuoco amb la versió del gran director Dudamel i el presto del divertimiento núm. 136 (4t moviment) de Mozart.

Un tempo força lent és el cas de la Consolació núm. 3 de Liszt i que ens interpreta Barenboim amb una gran delicadesa al piano.

El programa finalitza amb el Concert núm. 3 de Brandenburg i el moviment Adagio del Concert per a trompeta de Telemann.

PUBLICITAT