Crides per demanar reforços

Avui en aquest espai de col·laboració i solidaritat ens hem fet ressò de les crides que estan fent per demanar reforços en l’àmbit sanitari, tant del Govern a professionals sanitaris, com la del Col·legi d’Infermers del Camp de Tarragona. També hem parlat amb la Rosalia Girol, mare d’una noia torrenca que està aïllada al Perú i no la deixen tornar pel tancament de fronteres.

PUBLICITAT