El Joan XXIII impulsa l’espai digital “La Meva Salut”

L’Hospital Joan XXIII promou i recomana l’ús de l’espai online “La Meva Salut”.

Els treballadors del centre sanitari han rebut formació específica per facilitar informació sobre les possibilitats d’aquest servei i per proporcionar les claus d’accés a aquells que ho soliciten.

A més de poder arribar a fer tràmits com demanar hora de visita, sol·licitar canvi de metge o fer consultes amb un professional assistencial de referència.

L’objectiu d’aquest espai és facilitar la consulta ciutadana a la seva informació de forma privada i millorar la comunicació entre la ciutadania i professionals sanitaris dels diferents àmbits.

Aquesta informació, des de que el centre d’assistència publica les dades, sols pot ser consultada per l’usuari. Es tracta d’una mesura per garantir la privacitat dels ciutadans.

PUBLICITAT