La mediació, una alternativa per resoldre conflictes

En aquest Dia Europeu de la Mediació, Tarragona ha presentat per part de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona el balanç i dades del servei de mediació que s’ofereix per mediar en conflictes de diversa tipologia. Un balanç del 2019 positiu respecte les dades del balanç anterior en que el nombre de sol·licituds ha passat de 70 a 118.

Aquest dimarts a Carrer Major hem parlat amb Estela Martín, presidenta de la Comissió de Mediació i secretària de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona (ICAT).

PUBLICITAT