La URV crea un model per integrar l’ètica als negocis

Dues investigadores de la URV creen un model per integrar l’ètica, la responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat a les facultats i escoles de negocis

Dolors Setó i Eleni Papaoikonomou, investigadores del Departament de Gestió d’Empreses. Foto: URV

Han fet servit de referència la guia que les Nacions Unides ha publicat perquè les universitats integrin els Objectius de Desenvolupament Sostenible al currículum dels ensenyaments.

Aquest model proposa integrar l’ètica, la responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat (ECSRS) en la formació sobre gestió empresarial en tres nivells diferents. És a dir, no es tracta de promoure una assignatura que incorpori aquests continguts, sinó que siguin transversals a nivell curricular però que també es treballi a nivell pedagògic.

Per les autores d’aquest model, la Dolors i la Eleni, es tracta de parar atenció a tot allò implícit en el procés d’aprenentatge dels estudiants, i per tant, centrar-se tant en els aspectes formals com informals de l’educació

PUBLICITAT