L’Ajuntament de Tarragona convoca una línia d’ajuts als comerços

L’Ajuntament de Tarragona convoca una línia d’ajuts adreçada a establiments del sector comercial que van haver de tancar al públic com a conseqüència de la implantació de mesures provocades per la COVID-19. Aquests ajuts compten de retribucions dels 250 fins als 350 euros, segons la superfície del local.

La condició per rebre aquest ajut econòmic és que aquells comerços han d’estar inscrits en algun dels epígrafs de la convocatòria, i que hagin hagut de tancar al públic per les mesures de l’estat d’alarma. 

Les persones  beneficiàries d’aquest ajut hauran de mantenir oberta l’activitat d’aquesta subvenció,durant tot l’any 2020, i un dels requisits és que l’activitat i el seu volum brut de negoci corresponent a l’any 2019 no superi el 1.000.000 d’euros anuals.

PUBLICITAT