L’Ajuntament preveu una operació de crèdit de 15 milions d’euros

L’Ajuntament de Tarragona preveu una operació de crèdit a curt termini de 15 milions d’euros. Es tracta d’una mesura econòmica que s’inclou dins el Pla Anual de Tresoreria i està pensada per garantir que es disposi de liquiditat per atendre als proveïdors, treballadors i beneficiaris d’ajuts municipals que pateixen les conseqüències de la crisi sanitària del coronavirus. 

Aquest divendres el ple municipal també donarà compte de la liquidació del pressupost de 2019 que es tanca amb un romanent de tresoreria de 6,6 milions d’euros. L’Ajuntament també preveu que s’utilitzi el superàvit obtingut en la liquidació del pressupost amb aquelles despeses que siguin admeses per part de la normativa i per garantir la liquiditat municipal. 

En concret, el Pla Anual de Tresoreria no preveu grans canvis respecte a l’anterior, pel que fa a les previsions d’ingrés i de pagament. D’altra banda, i com ja havia anunciat l’Ajuntament, s’amplia el termini de pagament en voluntària de l’impost sobre béns immobles i sobre vehicles de tracció mecànica fins al dia 6 de juliol. Es tracta d’un decret per a fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia i amb l’objectiu de donar més facilitats a la ciutadania en el pagament dels impostos. 

PUBLICITAT