L’ICAC, EMATSA i la URV s’uneixen per preservar el patrimoni

EMATSA, L’ICAC i la URV s’uneixen per preservar i difondre el patromini relacionat amb el cicle integral de l’aigua a Tarragona, els Pallaresos, la Canonja i el Catllar a través del Catàleg d’elements patrimonials vinculats al cicle de l’aigua .

Aquest document compta amb 104 elements patrimonials integrants en 83 punts d’interès. El president de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, Jordi Fortuny, ha assenyalat que és una oportunitat per revaloritzar la ciutat a través de la historia.

Aquest catàleg assenta les bases per a l’elaboració d’un Pla Estratègic que desenvolupi les propostes d’actuació que vindran a integrar els elements patrimonials documentats.

PUBLICITAT