L’Observatori d’Igualtat de la URV fa un balanç positiu

La Universitat Rovira i Virgili fa balanç en matèria d’igualtat analitzant el segon pla estratègic que van dissenyar. Les accions que es van voler posar en marxa i altres que s’han anat consolidant des del primer, serviran per acabar de maquetar el tercer pla  de l’observatori que posarà en marxa la universitat en les properes setmanes. 

La directora de l’observatori de la Igualtat de la URV, Inma Pastor, assegura que la igualtat és un canvi cap a la qualitat.

A les aules, el coneixement de la desigualtat està present però indiquen, cal seguir treballant. L’observatori ha efectuat un 73% de les mesures que volien implementar al pla estratègic però, afirmen que al final es fan més coses de les que es pensen en un principi. D’altra banda, ja s’inclou com a requisit als projectes que vulguin finançament, que incloguin la perspectiva de gènere al seu treball.

Un dels grans reptes que afronta la URV és el de promoure la igualtat efectiva i deixar els estereotips de banda a l’hora de cursar una carrera que estan masculinitzades i feminitzades en alguns dels estudis. Les dones són majoria en les aules amb un 60% i el Personal Docent i Investigador ja s’ha equiparat a l’entitat pública.

PUBLICITAT