Què és el cohabitatge i d’on sorgeix?

En aquest nou Carrer Major volem reprendre la qüestió del cohabitatge per centrar-nos en aquest conjunt d’habitatges individuals (o simplement una casa individual) que disposa d’espais comuns gestionats per tota la comunitat i espais privats, i en què tots els seus membres formen part de la cooperativa d’habitatge. I d’aquesta manera no són propietaris, en tenen la cessió d’us i no permet l’especulació.

Ho fem amb un atropòleg i historiador, Juanjo Pujades.

PUBLICITAT