Tarragona seria la província catalana més afectada econòmicament

La crisi que està provocant la pandèmia del Covid-19 és significativa, però no sabrem el seu abast amb exactitud fins que superem l’emergència. Des de la URV, la directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial i professora del Departament d’Economia, Mercedes Teruel, ha analitzat factors que l’han permès determinar la demarcació com una de les més vulnerables del territori català. 

Teruel ha agrupat els sectors econòmics d’acord amb el seu nivell de risc. Els sectors empresarials que més afectats es veuran són els relacionats amb el turisme, com ara l’hosteleria, i els serveis logístics i de transport. 

Comparada amb la mitjana catalana, la demarcació tindrà un nivell de vulnerabilitat superior, sobretot pel pes de l’activitat industrial i pel posicionament estratègic del territori pel turisme. A més a més, altres sectors es veurien afectats per l’efecte d’arrossegament que existeix d’uns sectors cap a altres com l’immobiliari o el comerç.

PUBLICITAT