Un algoritme capaç de predir la interacció dels fàrmacs del càncer

Un algoritme desenvolupat per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili és capaç d’encertar en un 75% com interactuen els fàrmacs en 85 tipus de càncers. La varietat de medicaments contra el càncer i les diferents combinacions entre ells fan inviable material i econòmicament els assajos clínics. Marta Sales, una de les investigadores,  explica els beneficis de l’algoritme. 

Marta Sales, Roger Guimerà, Antonia Godoy i Marc Tarrés, del grup d’investigació, van utilitzar un model matemàtic de xarxes multicapa que permet fer múltiples combinacions entre les interaccions que tenen els fàrmacs entre si. L’algoritme agrupa, d’una banda els càncers que s’assemblen, i d’altra, incorpora una altra capa que conformen els medicaments que es comporten de manera similar. 

Els investigadors de la URV es van enfrontar a un Dream Challenge que buscava aplicar un mètode capaç de predir amb la màxima fiabilitat possible quina seria la interacció de 69 fàrmacs diferents davant 85 tipus de càncer. En aquesta iniciativa, 160 centres d’investigació van participar i l’equip de la Rovira i Virgili es va situar entre els deu primers amb millors resultats. 

PUBLICITAT