Els veins de Ponent reclamen els consells de barri

Els veïns de Ponent insisteixen en que no tenen un espai per parlar amb l’Ajuntament de tot allò que el barri necessita. D’una banda, valoren positivament la feina que han realitzat durant l’any 2017, però continuen valorant negativament la relació que tenen com a Federació de Veins amb l’Administració Pública. Asseguren que el que necessiten és un espai formalitzat i periòdic en el que oder establir una comunicació fluïda. Segons Antoni Peco, la proposta de la Federació passa pels consells de barri.

Aquest és un dels objectiu de la Federació de cara al 2018, a més de continuar ampliant els serveis i el programa d’activitats.

PUBLICITAT