4 de cada 10 espanyols pateixen dolor crònic

Des de Clínica del Dolor de Tarragona s’assenyalen les xifres i estadístiques de l‘última Enquesta Nacional de Salut publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) pel que al dolor crònic es refereix. I es que al voltant de 17,5 milions de persones conviuen a Espanya amb dolor, és a dir que 4 de cada 10 espanyols pateixen de dolor crònic.

Amb això, des de Clínica del Dolor de Tarragona es reflecteix que no és una cosa casual i que per tant si llegeixes aquest article i ets una d’aquestes persones que ho pateixen, no estàs sol/a i no ets el/la únic/a.

A més, entre els 4 de 10 espanyols que pateixen dolor crònic, dels enquestats, un 17% indica que el dolor que experimenta és molt lleu, un 31% ho percep com a lleu, un 32% com a moderat, davant d’un 16% que considera que és sever i fins a un 4% que el defineix com a extrem.

Des de Clínica del Dolor de Tarragona sempre s’ha defensat que alleujar el dolor crònic és un dret humà universal, tal com es detalla en aquest altre article (llegir) i que per tant és fonamental que les persones que el pateixen tinguin una adequada atenció personalitzada tenint en compte el seu cas i el seu grau de dolor.

Dolor crònic, un dolor incomprès

Els casos i pacients de dolor crònic s’han anat incrementant amb els anys. A Clínica del Dolor de Tarragona, al costat dels pacients, de les persones, són conscients que el dolor crònic acostuma a ser un dolor poc conegut, un dolor incomprès, però que per a les persones que el pateixen afecta més enllà de la salut física, afecta a la salut emocional, a nivell psicològic, en el dia a dia i la qualitat de vida, donant lloc fins i tot a quadres de depressió i ansietat derivats.

És per això que per fer-la patent i donar-li visibilitat, des de fa gairebé dues dècades, el 17 d’octubre se celebra el Dia Mundial contra el Dolor, per iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Associació Internacional d’Estudi de l’Dolor (IASP).

Clínica de Dolor de Tarragona, atenció personalitzada

Des de Clínica del Dolor de Tarragona, s’ofereix un tracte personal i directe amb els pacients precisament per la importància que aquest se senti comprès, acompanyat, i a partir del cas concret poder oferir un tractament multidisciplinar i personalitzat, adequat a les seves necessitats.

Hem de recordar, com sempre recalquem, que el dolor crònic no es cura, no té un tractament i una solució 100%, sinó que aquests van enfocats a alleujar la percepció de dolor, fer-ho suportable, i millorar per tant la qualitat de vida.

Des de Clínica del Dolor de Tarragona estan en contínua evolució i actualització dels nostres tractaments i tècniques, entre la varietat de possibilitats i segons la patologia, destacant les tècniques innovadores de medicina regenerativa, la radiofreqüència o l‘ozonoteràpia, entre d’altres.

A més, ara ofereixen també consulta de Clínica del Dolor de Tarragona a la ciutat de Reus per millor proximitat dels pacients, a més de la consulta habitual de Tarragona. 

PUBLICITAT