El Projecte EMMA

Coneixeu el projecte EMMA? Es tracta d’una iniciativa de la Fundació Dr. Ferran per a la recerca en càncer de mama, impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre de l’ICS. 

PUBLICITAT

L’objectiu pel qual es va crear és per a fer un estudi en profunditat de la resposta immune dels ganglis axil·lars en pacients amb càncer de mama. Es vol avaluar, mitjançant diferent tipus de tincions  i procediments d’anàlisi d’imatges microscòpiques digitals, quines diferències hi ha a les cèl·lules immunes entre pacients sense i amb metàstasi en els ganglis axil·lars.

PUBLICITAT