Adjudicada la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) a l’empresa AIE MULTICRITERI-MCRIT per un import de 59.411,00 euros (IVA inclòs).

PUBLICITAT

El projecte ha de marcar el futur de la mobilitat a la ciutat seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats per la Unió Europea. El document haurà d’estar enllestit en el termini de dotze mesos i inclourà un procés de participació ciutadana. El conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, ha afirmat que amb el PMUS i el nou POUM estan dissenyant “la Tarragona del futur amb la gent”, ja que en els dos casos s’inclou un procés participatiu.

Segons estableix el plec tècnic, el pla haurà de contenir mesures que afectaran la gestió de la mobilitat sostenible en l’àmbit municipal, les quals formaran part d’un programa d’actuacions que tindrà com a objectius principals la reducció de les emissions de carboni, de gasos d’efecte hivernacle i altres elements com els òxids de nitrogen i partícules o la reducció de la contaminació acústica i l’ocupació de l’espai públic. També inclourà accions encaminades a la reducció de vehicles de combustió a la ciutat i a l’establiment de les zones de baixes emissionsm entre d’altres.

PUBLICITAT