Aigües de Reus destinarà 2,2 milions d’euros a la xarxa de sanejament

Aigües de Reus destinarà 2,2 milions d’euros al servei de manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat. El contracte del neteja i conservació s’ha adjudicat a l’empresa Aqualia per als pròxims quatre anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo un any més.

PUBLICITAT

La xarxa de clavegueram té 311,5 quilòmetres de canonades, 6.904 pous de registre i 9.066 embornals, a més d’estacions de bombament, arquetes, areners, reixes, dipòsits de captació dels sobreeiximents, etc. L’Ajuntament ha explicat que al llarg d’un any s’’inspeccionen i es netegen més de 100.000 metres lineals del clavegueram i, especialment, 27.000 embornals.

PUBLICITAT