Aprovació definitiva del Pla Director d’Infraestructures del Port de Tarragona

Ahir el Butlletí Oficial de l’estat (BOE) va publicar l’aprovació definitiva del Pla Director d’Infraestructures (PDI) del Port de Tarragona. L’Organisme oficial de Ports de l’Estat va aprovar el passat 24 de juny la proposta de Pla Director 2015-2035 del Port de Tarragona enviada pel Consell d’Administració del propi Port el 25 de maig d’aquest mateix any.

PUBLICITAT


El Pla Director és un instrument fonamental per a la planificació del desenvolupament i ampliació d’un port de forma ordenada. Aquest pla estableix les línies mestres del creixement del Port que després es detallen durant la fase de redacció de projectes, conjuntament amb els altres actors institucionals de l’entorn. El Pla Director d’Infraestructures del Port de Tarragona contempla un conjunt d’actuacions concretes, que li permetran adaptar-se adequadament a l’evolució dels tràfics, mitjançant la construcció de noves infraestructures dins un horitzó temporal determinat de15 a 20 anys. El president del Port, Josep M Cruset, ha acollit amb satisfacció el darrer tràmit del pla: “aquest és un instrument de gestió fonamental per al desenvolupament del Port que, a més d’incloure les opcions de creixement més adequades i una avaluació ambiental estratègica, recull unes anàlisis de viabilitat i estudis econòmic-financers per front als reptes de futur amb garantia d’èxit”.

El Pla Director recull, entre d’altres, les infraestructures clau per al futur del Port de Tarragona. El president del Port explica que “l’aprovació del pla ens dota de l’instrument estratègic que garanteix un creixement sostenible de les instal·lacions portuàries durant els pròxims 15 anys”. La majoria de les infraestructures que permeran el futur reixement econòmic del Port ja estan en marxa com en el cas de la Zona d’Activitats Logístiques, PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo i PortTarragona Terminal La Boella. I d’altres, com el Contradic de Ponent estan en fase d’estudi i de projecte.

PUBLICITAT