El Port de Tarragona instal·la un nou panell informatiu al dic de Llevant

El Port de Tarragona ha incorporat un element de prevenció de la salut per a la pràctica esportiva al dic de Llevant amb una pantalla que informa si la pràctica esportiva és recomanable o no en funció de les condicions meteorològiques.

PUBLICITAT

La inversió que ha estat de 89.357,56 euros (sense iva) donarà servei a les persones que passegin o practiquin algun esport en aquesta infraestructura industrial on la presència de partícules en suspensió pot augmentar en funció de la direcció i la intensitat del vent.

El dic de Llevant del Port de Tarragona és una infraestructura portuària en el que conviuen dues activitats molt diferenciades, la industrial i la social. És un espai portuari essencial per al desenvolupament de les activitats del Port: protegeix el port, acull molls i magatzems per a sòlids a granel i permet la càrrega i descàrrega de mercaderies; i, al mateix temps, la seva part superior està oberta al públic per al passeig i per a la pràctica d’esports. Els seus 4,5 km de llargada, la proximitat del mar i l’escassa presència de vehicles la converteixen en una de les zones més transitades tant pels veïns i veïnes de Tarragona com per visitants, turistes, etc.

Aquest espai roman obert gairebé cada dia de l’any, exceptuant els dies de temporal o d’operativa de creuers en què es restringeix el pas per raons de seguretat. Per tal d’informar els usuaris d’aquest espai i vetllar per a la salut de les persones, el Port de Tarragona ha instal·lat un panell informatiu que mostra un missatge quan les condicions meteorològiques poden ser perjudicials per a la pràctica de l’esport
atesa la proximitat de sòlids a granel emmagatzemats als molls adjacents que per l’acció del vent poden emetre partícules a l’aire.

Aquesta nova senyalització informativa en el dic de Llevant del Port de Tarragona ha suposat una inversió de 89.357,56 € i que ha executat l’empresa Altech SL.

PUBLICITAT