El Port Tarragona incorporarà 2 drons per reforçar la seguretat portuària

El Port de Tarragona té previst licitar l’adquisició de dos drons per un import aproximat de 30.000 euros per tal d’incloure’ls dins de la gestió d’emergències dins del recinte portuari. El Port porta treballant des de fa 6 mesos per implementar vols de drons com a eina per a la millora de la seguretat.
L’objectiu principal és el reforç de la seguretat integral portuària per tal de millorar les actuacions preventives de seguretat i la gestió i presa de decisions en situacions d’emergències o episodis de contaminació ambiental o de làmina d’aigua de l’espai de domini públic portuari.
Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de SENASA (Serveis i Estudis per a la navegació aèria i la Seguretat Aeronàutica), la societat mercantil estatal competent en quest tipus de projectes.

PUBLICITAT

La implementació de vols de dron propis es dividirà en tres fases. Els responsables de seguretat del Port expliquen la primera fase consistirà en una zonificació de l’espai de domini públic per tal de definir àrees de risc i establir els requisits mínims de seguretat associats als vols dels drons i, a la vegada, establir els procediments administratius per a les autoritzacions de vols de tercers al recinte portuari.

La segona fase consistirà en la definició dels diferents usos que, dins del marc regulador existent actualment, conformen les diferents activitats portades a terme pel Port Tarragona. Com a resultat el Port ha establert com a prioritaris per a la utilització de drons aquests tres funcions per a aquest tipus d’aparells voladors: a) Vigilància, seguretat i policia de les zones comunes incloent vigilància perimetral; b) Prevenció i lluita contra la contaminació marítima; i c) Serveis de prevenció i control d’emergències.

PUBLICITAT