Els jubilats de Tarragona cobren 1.324,55 de mitjana

La pensió de jubilació mitjana a Catalunya supera aquest mes de març els 1.400 euros, segons les dades publicades aquest dimarts pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En concret, un jubilat català cobra al març uns 1.400,67 euros, mentre que la mitjana espanyola és de 1.372,03.

PUBLICITAT

Els jubilats que més cobren a l’Estat són els del País Basc, amb una mitjana de 1.680,25 euros. La despesa en pensions al conjunt de l’Estat és de 8.696 milions d’euros, xifra que puja fins als 11.945,6 MEUR si es tenen en compte totes les pensions contributives, incloent també les de viudetat, orfandat, incapacitat i a favor de familiars. La xifra equival a l’11,7% del PIB.

Les dades per demarcacions mostren que els jubilats de Barcelona cobren de mitjana 1.441,61 euros, els de Girona 1.259,34 euros, els de Lleida 1.218,48 euros i els de Tarragona 1.324,55 euros.

Pel que fa a la resta de pensions, de mitjana la pensió de viudetat a Catalunya suposa l’ingrés de 864,37 euros. Per incapacitat es cobren de mitjana 1.230,76 euros, per orfandat 471,96 i a favor de familiars 772,43 euros. En total, la pensió contributiva mitjana a Catalunya se situa en els 1.239,84 euros.

PUBLICITAT