Els tràfics d’Ucraïna representen el 3,9 % del Port de Tarragona

El moviment de mercaderies del Port de Tarragona amb Ucraïna va ser de 850.000 tones l’any passat. Aquesta xifra representa només el 3,9 % del total dels moviments de mercaderies al Port de Tarragona de 2021. La majoria del tràfic amb aquest país són importacions de cereals, farines, pinsos i farratges amb unes 805.000 tones. També se n’importa asfalt i altres productes petroliers (unes 23.000 tones) i productes siderúrgics (unes 10.000 tones), entre d’altres. 

Port_Tarragona
PUBLICITAT

La importació de cereals procedents d’Ucraïna es concentra principalment en els mesos de desembre, gener i febrer, per la qual cosa, l’afectació serà pràcticament nul·la en un horitzó de 12 mesos. El president del Port, Josep M Cruset explica que “les importacions de cereals del Port des d’Ucraïna són similars a la de països d’Amèrica del Sud, com Brasil i Argentina, que arribat el moment probablement es convertiran en mercats alternatius, així com Estats Units o França”

Josep M Cruset ha afegit que “l’equip de direcció de l’APT està en contacte permanent amb les empreses concessionàries, consignatàries i navilieres de la comunitat portuària per seguir de prop l’evolució dels esdeveniments a Ucraïna”. Els cereals que entren pel Port de Tarragona abasteixen el mercat de Catalunya (Lleida) i Aragó, principalment, on es concentren moltes empreses productores de pinsos i farratges i un nombre important d’explotacions agràries. 

Tràfics amb Rússia

Els tràfics amb Rússia van representar l’11,6 % del total del moviment de mercaderies del Port de Tarragona l’any 2021. Van ascendir a un total de 2.808.000 tones. La majoria són importacions de cru de petroli (1,1 milions de tones), fuel-oil (unes 700.000 tones) i carbó i coc de petroli (550.000 tones), entre d’altres. Les 550.000 tones de carbó procedent de Rússia es reexporten a l’illa de Sardenya, a Itàlia. 

El president del Port no es mostra preocupat per possibles afectacions en els tràfics amb Rússia en cas que la Unió Europea decidís aplicar algun tipus de restriccions en les relacions comercials amb aquest país. Cruset explica que “el sector estava preparat per aquesta circumstància i podrà importar el cru de petroli des dels altres països exportadors”. El Port de Tarragona importa aproximadament 9 milions de tones de cru de petroli cada any, dels quals només 10 % procedeix de Rússia.

PUBLICITAT