En marxa el nou model de registre civil únic a Tarragona

El Departament de Justícia ha posat en marxa aquest dilluns el nou model de registre civil únic a Tarragona. El nou sistema permetrà una tramitació més àgil, eficaç i propera als ciutadans i implica tenir una base de dades comuna, treballar amb una aplicació informàtica única i que hi hagi connexió electrònica entre totes les oficines, inclosos els consolats a l’estranger.

registrecivil
PUBLICITAT

Fins ara, la informació no estava centralitzada i cada registre feia les seves anotacions. A partir d’ara, els ciutadàns poden sol·licitar i fer tràmits a qualsevol oficina general. Les oficines de la demarcació de Tarragona donen servei a 136.000 habitants.

Amb el nou registre, Justícia pretén facilitar les gestions més habituals que fan els ciutadans, ja que no és necessari sol·licitar certificacions per aportar-les als tràmits administratius i s’eviten desplaçaments innecessaris. Gràcies a l’aplicació de tècniques de gestió, d’organització i de digitalització, el nou model de registre civil permet una major uniformitat de criteris i una tramitació més àgil i eficaç de tots els expedients.

L’encarregat del registre civil ja no és un jutge o magistrat, sinó el lletrat de l’Administració de justícia. Pel que fa als jutjats de pau, continuen fent les mateixes funcions de registre civil com a oficines col·laboradores de l’oficina general del cap de partit judicial.

PUBLICITAT