En marxa la primera taula local per a la infància i adolescència

La Taula Local de la Infància i l’Adolescència de Tarragona ha celebrat el seu primer plenari avui, dilluns 27 de novembre. Es tracta d’un nou òrgan de participació i coordinació impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) que inclou representants de diferents administracions i entitats que treballen en aquest àmbit. La voluntat és potenciar la coordinació entre tots els agents implicats en la promoció i prevenció social de la infància i l’adolescència al territori.

PUBLICITAT

El d’aquest dilluns ha estat el primer plenari d’aquesta taula, presidida per la consellera Cecilia Mangini, i l’objectiu és crear un espai de treball transversal mitjançant reunions periòdiques entre professionals de diferents disciplines i serveis que treballen amb infants i adolescents per tal de potenciar la coordinació i el treball conjunt, ja que això és el que pot facilitar el fet de conèixer i donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu.

La nova Taula Local de la Infància i l’Adolescència de Tarragona compta amb els dos equips de treball que fins ara ja treballaven en l’àmbit de la infància i l’adolescència a la ciutat. Un d’ells és el de detecció i intervenció que, liderat per l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència de l’IMSST, estudia i analitza situacions de risc o desemparament; i estableix la intervenció adient, així com situacions de complexitat en les quals estan implicats diferents serveis per tal de fer una intervenció coordinada entre tots.

PUBLICITAT