Incrementa la diversitat d’espècies marines amb la immersió de biòtops al Port

El Port de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili han presentat els primers resultats de la iniciativa
mediambiental en submergir biòtops a les aigües del Port durant el 2021. Després d’un any han observat que, al voltant de tots els biòtops submergits, s’ha produït un increment de la diversitat d’espècies
marines.

PUBLICITAT

Els resultats mostren que tots els biòtops mostren un dens recobriment per algues i fauna
invertebrada macroscòpica, amb diversitat d’espècies. Es pot destacar la presència de pops,
peixos diversos i postes d’ous de calamar.

Aquesta iniciativa està recollida dins de l’eix ‘Sostenibilitat Ambiental’ del Pla de Sostenibilitat del Port
Tarragona- Agenda 2030.
El projecte, amb l’objectiu de regenerar la vida marina, va estar impulsat per la
Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de Port Tarragona

Així doncs, després de gairebé un any, el projecte culmina amb la presentació dels primers resultats fruit
de les tres immersions realitzades al setembre i desembre de 2021 en tres ubicacions diferents; Punta de la Platja del Miracle, en l’espai anomenat ‘Illa’ davant de l’Escullera o dic de Llevant i en un altre indret conegut com ‘Corba’.

PUBLICITAT