Joan XXIII compta amb especialistes per tractar l’Esclerosi Múltiple

Avui dilluns 30 de maig es celebra el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (EM). El Servei de Neurologia de l’Hospital Joan XXIII va participar per commemorar aquesta data, els passats dies 23 i 27 de maig, en dues jornades de divulgació. Una organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple Mas Sabater, i l’altra a l’Hospital Universitari de Bellvitge, amb conferències dirigides a professionals i pacients.

PUBLICITAT

L’Hospital Joan XXIII compta amb professionals especialitzades i vinculades a l’atenció als pacients amb malalties desmielinitzants: Paula Rodríguez i M. Alba Mañé, especialistes en Neurologia; Laia Queralt, infermera clínica en Neurociències; M. Carmen Fernández, auxiliar de la consulta de Neurologia. Actualment, l’equip de professionals de l’Hospital Joan XXIII porta més de 100 tractaments MHDA per Esclerosi Múltiple, en coordinació amb el Servei de
Farmàcia i l’Hospital de Dia. El treball multidisciplinari ofert pels serveis de Rehabilitació, Urologia i Oftalmologia del Joan XXIII i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, permet l’atenció integral del pacients amb Esclerosi Múltiple.

L’Hospital Joan XXIII forma part de la EMxarxa des de 2012. Tenint com a Centre de Referència d’Alta Especialitat a la Unitat d’Esclerosi Múltiple del Hospital de Bellvitge, els professionals vinculats a la EMxarxa fa anys que treballen de forma conjunta i coordinada, per assegurar una atenció integral, equitativa i de proximitat als pacient amb Esclerosi Múltiple, amb independència de la seva àrea de residència. L’objectiu és descentralitzar l’atenció al pacient, assegurant la qualitat assistencial i l’optimització de recursos; mantenint centralitzada la informació i el coneixement, assegurant la formació continuada dels professionals. Actualment formen part de la EMxarxa: L’Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans, Consorci Sanitari: Alt Penedès – Garraf, l’Hospital del Vendrell de la Xarxa Sanitària Santa Tecla i l’Hospital Joan XXIII.

Actualment hi ha aproximadament 9.000 pacients diagnosticats d’Esclerosi Múltiple a Catalunya. Hi ha pacients que es troben estables sense tractament, però per aquells pacients amb malaltia activa ó greu d’evolució ràpida, avui en dia es disposa d’un ampli ventall de fàrmacs de primera línia (interferons, acetat glatiramer, dimetilfumarat, teriflunomida) i segona línia (natalizumab, fingolimod, ocrelizumab, cladribina), respectivament. Així mateix, més recentment es disposa de fàrmacs per a formes progressives (ocrelizumab, siponimod). S’espera la propera aprovació de nous fàrmacs, i n’hi ha d’altres en desenvolupament.

PUBLICITAT