La Capitania Marítima de Tarragona va inspeccionar més de 700 vaixells

La Capitania Marítima de Tarragona va fer 732 inspeccions en vaixells el 2021. La majoria eren de l’Estat Espanyol. Així es desprèn de la memòria d’activitats feta per aquest organisme que depèn de la Direcció General de la Marina Mercant del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) i amb competències que abasten, principalment, el salvament i la seguretat marítima i la lluita contra la contaminació al mar. Durant l’any passat, amb la col·laboració del Centre de Coordinació de Salvament de Tarragona, es van supervisar 229 emergències, el 66% de les quals estaven relacionades amb embarcacions a la deriva.

PUBLICITAT

La inspecció de vaixells té per objecte garantir la seguretat i el respecte al medi ambient de les embarcacions mercants, pesqueres i de passatgers que naveguen per les aigües tarragonines, evitant així que es puguin produir accidents que afectin la tripulació o malmetin el medi marí.

Durant el 2021, en coordinació amb el Centre de Salvament Marítim, es van supervisar 229 emergències, el 66% per embarcacions a la deriva. El 18% de les emergències estaven relacionades amb l’activitat nàutica, el 3% va requerir evacuacions i només el 2% es devien a vies d’aigua a les embarcacions.

D’altra banda, Capitania Marítima va tramitar 18.783 expedients: es van portar a terme més de 10.257 expedients relacionats amb l’expedició de vaixells, 3.735 amb el registre de bucs i 54 expedients sancionadors. La Capitania Marítima abasta els districtes de Tarragona i Sant Carles de la Ràpita.

PUBLICITAT