La Conca de Barberà realitza una inversió de 3,8 MEUR

La Conca de Barberà modernitza la planta de compostatge amb una inversió de gairebé 4 milions d’euros. És una comarca capdavantera en matèria de reciclatge. Més d’un 80% de les deixalles que es generen a la Conca es reciclen. Aquest volum registrat l’any passat, han obligat a ampliar i posar al dia les instal·lacions del Centre Comarcal de Tractament de Residus. L’objectiu és dotar l’espai amb capacitat per tractar 6.000 tones anuals de rebuig. És per això que ja s’està construint una planta de triatge mecànic de la resta abans d’anar a l’abocador controlat. A més a més, d’una dotzena de trinxeres airejades per a la matèria orgànica que s’hagi pogut recuperar.

PUBLICITAT

Es tracta de la inversió més important que es fa al centre de residus de la Conca de Barberà des de la seva construcció. Una vegada entri en funcionament les noves instal·lacions previstes en el projecte, el centre tindrà capacitat per tractar 6.000 tones anuals. I es produiran 4.900 tones anuals de compostatge.

De les onze trinxeres que es construeixen, quatre seran per a matèria orgànica que es troba barrejada amb el rebuig, quatre serviran per a la fracció orgànica procedent de la separació en origen als municipis, i tres de reversibles. Aquestes tres trinxeres centrals reversibles, es preveu que s’utilitzin per a l’orgànica ja separada en origen.

Actualment ja s’estan fent els moviments de terres i l’obra civil necessària per adequar el vial d’accés a la nau, de nova construcció. La nova planta també tindrà tres nous dipòsits soterrats, un per aigües pluvials recollides de la nova coberta, un de lixiviats de la matèria orgànica i un de lixiviats de l’orgànica que es pugui extreure del rebuig, per regar les trinxeres per tal de mantenir una humitat òptima.

PUBLICITAT