L’ajuntament desmuntarà les grades reconstruïdes de l’amfiteatre

Les grades de la suma cavea de l’Amfiteatre romà de Tarragona, reconstruïdes als anys setanta del segle XX, seran parcialment desmuntades, un cop avaluat l’informe encarregat a un equip de professionals extern i consensuat amb els tècnics de l’Ajuntament. Aquesta decisió s’ha informat també a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i a aquelles entitats vinculades a la protecció del patrimoni històric com l’ICAC, ICOMOS o la RSAT.    

PUBLICITAT

La progressiva degradació estructural d’aquestes grades i els conseqüents riscos de desestabilització i esfondrament van propiciar la instal·lació d’una estructura d’estintolament l’any 2018. Des d’aleshores, una situació que havia de ser provisional s’ha allargat  a l’espera d’obtenir els estudis específics per tal de diagnosticar la situació i avaluar les possibles solucions encaminades a l’aprofitament o no de les grades, valorant-ne la seva viabilitat tant tècnica com econòmica, així com tenint present la conservació del patrimoni com a eix prioritari.   

Els darrers episodis de pluges torrencials també estan accelerant el desgast de les patologies identificades sobre aquesta part del monument, així com del propi terreny i és necessari iniciar una correcta gestió d’aigües del sector. 

Atesa la situació, l’actuació s’iniciarà d’immediat. De fet, aquest mateix matí, s’ha començat a senyalitzar la zona i entrar material. Per a dur a terme aquestes obres, la Conselleria de Patrimoni ha valorat la intervenció  en 350.000 euros, partida pressupostària que es portarà a aprovació al Consell Plenari Extraordinari d’aquest proper divendres 30 de setembre.  

PUBLICITAT