L’Hospital Joan XXIII inicia l’ecobroncoscòpia lineal

Aquesta prova permet diagnosticar ràpidament el càncer de pulmó i limfomes. També, altres patologies benignes com ara la sarcoïdosi o la tuberculosi.

Durant el mes d’octubre, el Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona va iniciar la realització de la prova coneguda com a ecobroncoscòpia lineal (EBUS). Aquesta prova permet estudiar adenopaties mediastíniques i tumors o lesions centrals que contacten amb l’arbre traqueobronquial. Els diagnòstics més habituals són: patologies de tipus benigne (sarcoïdosi, tuberculosi, antracosi, etc.) i de caire maligne, (càncer de pulmó, limfomes, etc.). El diagnòstic del càncer de pulmó i el seu estadiatge mediastínic representen quasi bé el 70% de totes les exploracions, per tant, aquesta prova ha esdevingut prioritària.

PUBLICITAT

La tècnica s’efectua a l’Hospital Joan XXIII amb la col·laboració dels serveis d’anestèsia i d’anatomia patològica. També hi participa una pneumòloga de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Així doncs, constitueixen un equip multidisciplinari per donar una resposta adequada a l’augment de la demanda assistencial d’aquesta prova al territori.

D’aquesta manera, el Servei de Pneumologia de l’Hospital Joan XXIII és un referent del maneig clínic dels malalts amb càncer de pulmó a la província. La Unitat de Diagnòstic Ràpid, la planta d’Hospitalització, el Laboratori de Funcionalisme Pulmonar i el Gabinet de Proves Invasives (broncoscòpia i ecobroncoscòpia) permeten garantir un circuit diagnòstic complet. Tanmateix, permeten presentar els pacients estudiats al Comitè Territorial de Tumors Toràcics de l’HUJ23. En aquest Comitè, punt de trobada de diversos especialistes experts en càncer de pulmó (professionals de cirurgia toràcica, cures pal·liatives, oncologia, patologia, pneumologia, radiologia i radioteràpia), és on s’acaben de consensuar les mesures terapèutiques i el pronòstic dels pacients afectats.

PUBLICITAT