Modifiquen el planejament de Perafort per facilitar la finalització del sector de Repsol

La Comissió d’Urbanisme de Tarragona ha donat llum verda aquest divendres a una modificació del planejament de Perafort (Tarragonès) que facilitarà l’execució del sector on es troba la petroquímica de Repsol. Segons fonts d’Urbanisme, el canvi ajusta l’àmbit del sector a la propietat real dels terrenys, resol el disseny de la vialitat i determina els deures urbanístics pendents. L’àmbit d’actuació correspon als terrenys inclosos dins de la unitat d’actuació denominada de la Gran Indústria, dividida entre la Pobla de Mafumet i Perafort. En el cas de Perafort, els terrenys -unes 60 hectàrees- estan ocupats per la petroquímica, que es va implantar als anys 60 i 70. No obstant, el seu entorn no s’ha arribat a desenvolupar urbanísticament. Segons informa Urbanisme, atès el temps transcorregut des de l’aprovació del planejament municipal de Perafort, el 1998, i per facilitar l’execució del sector, s’ajusta la superfície de l’àmbit de la Gran Indústria “d’acord amb la realitat física i les noves bases i aixecaments topogràfics recentment realitzats”. També s’elimina l’obligació de tramitar alguns dels documents urbanístics -estudi de detall, projecte de compensació i d’urbanització-, ja que es tracta de denominacions obsoletes i, a més, no són necessaris, atès que l’edificació ja està molt consolidada.

Imatge Selva del Camp
PUBLICITAT

Així, el document proposa, d’una banda, reajustar els límits de l’àmbit d’acord amb la cartografia actualitzada: a l’est, amb el sòl no urbanitzable de la vora del riu Francolí; a l’oest, amb el camí públic, i al nord, amb la via del ferrocarril.

A la vegada, modifica l’estructura viària del sector. El planejament de Perafort preveia l’execució d’un vial a l’est de l’àmbit, paral·lel al riu Francolí, que hauria de donar continuïtat al que es preveia antigament en el planejament del municipi veí de la Pobla de Mafumet, per connectar després amb el Morell.

La modificació aprovada proposa substituir-lo per un que Repsol ja ha executat parcialment. Es tracta de la continuació del vial que prové de la Pobla de Mafumet i la rotonda de la carretera T-750 de la Pobla. Té una amplada de 16,50 metres i incorpora, en una banda, una zona d’aparcament i de carril bici.

D’altra banda, s’exclouen les naus industrials adossades situades a la banda sud-oest de l’àmbit, entre la Pobla de Mafumet i Perafort, que no tenen res a veure amb la tipologia de gran indústria. Se les qualifica de petita i mitjana indústria. A la vegada, es qualifica com a gran indústria la banda sud de la zona d’equipaments, per on discorren les canonades d’interconnexió de serveis.

Finalment, s’estableix que la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic es materialitzi mitjançant un pagament econòmic i no amb la cessió de sòl.

PUBLICITAT