Reus aposta per un tramvia amb xarxa pròpia i integrat a la ciutat

L’Ajuntament de Reus defensa un model de tramvia del Camp de Tarragona que prioritzi la flexibilitat i la integració urbana, i la participació directa del territori en el disseny projecte. Així ho explicita en les al·legacions que presentarà a l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental del projecte del Tren-tramvia del Camp de Tarragona.

Pla general de la façana de l'Ajuntament de Reus. Imatge publicada el 2 de novembre del 2020. (Horitzontal)
PUBLICITAT

De fet, en les al·legacions, l’Ajuntament manifesta la necessitat de refermar el compromís que la ciutat de Reus estigui connectada a la infraestructura tramviària.

En total, hi ha tres línies d’actuació: un tramvia independent de la xarxa ferroviària, una taula tècnica de treball i una planificació territorial.

De fet, l’Ajuntament de Reus considera que és una bona oportunitat tenir una connectivitat pròpia del Camp de Tarragona, per a estructurar i cohesionar el territori.

A més, també pot sumar un nou mitjà de transport públic que faciliti la mobilitat interurbana dels municipis del Camp de Tarragona. El tramvia pot millorar l’accessibilitat en diferents mitjans de transport.

Model flexible i urbà

El consistori reusenc defensa que la tipologia d’infraestructura que dona millors possibilitats a la ciutat és la de tramvia-tramvia. Tot plegat, contrari del model tren-tramvia, comporta una mobilitat totalment independent de la ferroviària. Aquest model no estaria supeditat a la gestió compartida amb ADIF i per tant seria una gestió única independent

El tipus de combois d’aquest model tenen una major flexibilitat d’integració urbana, cosa que facilita la possibilitat de creixement de la xarxa tramviària i per tant de la connectivitat. Igualment, pot donar lloc a projectes d’integració i transformació urbana que millorin l’accessibilitat en diferents mitjans de transport a la ciutat.

L’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental presentats i objecte d’al·legacions fan referència a la fase 1, corresponent al tram Cambrils–Tarragona, i planteja la possibilitat de connectar la xarxa del tramvia amb la línia actual del ferrocarril per connectar-la amb Reus.

PUBLICITAT