S’admeten 6 projectes del Port de Tarragona als fons d’innovació Ports 4.0

Els projectes innovadors del Port de Tarragona han estat admesos en la primera convocatòria de Ports 4.0. El Port ha estat admès amb 6 solucions tecnològiques presentades en aquest programa de finançament d’innovació del sistema portuari espanyol, coordinat per ‘Puertos del Estado’.

PUBLICITAT

Les candidatures presentades havien de donar resposta als reptes plantejats després d’un procés d’anàlisi amb els principals actors del sector logístic, en el que es van detectar les àrees de millora i el potencial d’innovació a l’àmbit de digitalització, seguretat, protecció mediambiental, eficiència i descarbonització.

De fet, en aquesta primera convocatòria Ports 4.0 s’han presentat un total de 520 projectes i compta amb un pressupost de 12 milions d’euros en subvencions per finançar el desenvolupament i posada en marxa dels projectes guanyadors. Dels 520 projectes presentats han estat admeses un total de 313 solucions.

Tot i això, aquestes iniciatives passen a la fase final de selecció que, actualment, està en procés. El Comitè Tècnic de valoració de Ports 4.0, categoritza els projectes en 3 grups en funció depenent del seu grau de maduresa tecnològica: Idea, fase precomercial i fase comercial.

El Port de Tarragona ha estat admès en la categoria ‘Idea’ amb un projecte titolat ‘World Friendly/Port’ i, en ‘fase precomercial’, ha estat admès amb 5 projectes: ‘Port Resilience: Rezilio Cascade’,’Romvision’, ’Smart GDS’,’Subdrill JC 250’,’Sensorización Vidrocorer’.

Els Fons Ports 4.0

L’objectiu principal del Fons Ports 4.0 és promoure i incorporar activament la innovació disruptiva o incremental com a element de competitivitat, d’eficiència, sostenibilitat, seguretat i protecció en el sector logístic- portuari espanyol, tant públic com privat per a facilitar la seva transició cap a l’economia 4.0.

El pressupost de 12 milions d’euros és finançat, íntegrament, mitjançant el Fons de Compensació Interportuari amb l’1% addicional aportat per les 28 Autoritats Portuàries. Cada categoria té una dotació econòmica assignada. En el cas de la categoria ‘Idea’ és de 500.000 euros, essent l’ajut unitari de 15.000 euros.

En el cas de la categoria ‘precomercial’, amb una dotació de 7,5 milions d’euros, l’ajut consistirà en una quantitat màxima del 60% dels costos associats a la component d’innovació amb un límit màxim d’1 milió d’euros per a cada proposta.

Finalment, amb una dotació total de 4 milions d’euros, la categoria ‘comercial’ cada solució rebrà un suport econòmic que consistirà en una quantitat màxima del 80% dels costos associats a la component d’innovació amb un límit màxim de 2 milions d’euros.

Respecte a les verticals temàtiques es poden destacar l’Eficiència logística a l’àmbit infraestructural, operacional o de prestació de serveis, la Digitalització de processos i plataformes intel·ligents, la Sostenibilitat ambiental i energia, i, finalment la Seguretat i Protecció.

Relacionat amb les tecnologies per desenvolupar els projectes destaquen Tecnologies de la Informació i la Comunicació ́, Automatització de processos, Intel·ligència Artificial, Sensorització i Internet de les Coses.

PUBLICITAT