Alginet compareix a la comissió d’estudi de protecció del Delta de l’Ebre

El president del CAT ha comparegut en la sessió ordinària de la comissió d’estudi de protecció del Delta d’aquest dimarts a petició dels seus membres.

PUBLICITAT

En la compareixença Alginet ha explicat l’activitat del Consorci i la seva repercussió en el territori. Ha detallat les aportacions que ha fet el CAT al territori a través dels cànons de regants i del cànon de derivació, així com el pla PODE (pla d’obres del Delta de l’Ebre) de les obres de revestiment dels canals. Un pla que ha actuat en 107 km de canals i 628 km de sèquies que permeten regar 27.638 hectàrees i donar servei a més de 9.000 regants. Des de 1989 fins l’any 2021, a través del cànon de regants i del cànon de derivació, el Consorci ha aportat al Delta 326,80M€.

El president del CAT també ha explicat en detall el projecte de retorn de sediments dels fangs generats en el procés de potabilització, sorgit arran del projecte europeu Life+ EbroAdmilicm de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre. El projecte de retorn dels fangs que es generen en el procés de potabilització, permetria validar un model de transport de sediments al tram final del Delta. El CAT està cercant finançament per poder convertir aquest projecte en una realitat.

Alginet assegura queel Consorci ha estat tradicionalment un agent d’equilibri territorial, des de la seva creació amb les obres executades a través del pla d’obres del Delta (PODE) que han permès tenir una xarxa de reg eficient a les comunitats de regants del Delta, fins ara amb el projecte de retorn de sediments”. Ha afegit també que “el compromís del CAT amb el Delta és ferm i a la vegada exigent amb les administracions que tenen les competències en matèria de costa i són els que han d’oferir una solució al Delta sense més dilacions”. En aquest sentit, ha recordat que el CAT està adherit a la Taula de Consens del Delta i que ha presentat al·legacions al Pla de Conca en la línia d’aquest ens i de pròpies pel que fa al servei que presten.

En la sessió d’aquest dimarts 15 de març també hi hagut la compareixença del Síndic de Greuges, del president del Consell Comarcal del Baix Ebre i del director de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).

PUBLICITAT