Associació Aurora, 25 anys de treball mental i ambiental

El centre especial de treball de l’Associació Aurora fa vint-i-cinc anys. L’entitat sense ànim de lucre, va néixer el 1987 per la iniciativa de familiars de persones afectades de malaltia mental.

Associacio Aurora
PUBLICITAT

Deu anys després els usuaris integrarien el centre especial de treball on van començar a fer feines de manufactura. El 2007 agafaria el vessant ambiental amb unes brigades forestals amb una actuació al Riu Gaià. Aquesta acció suposaria un revulsiu, demostrant que les persones milloraven substancialment la seva malaltia amb el treball en entorns naturals. Actualment, el centre compta amb 20 usuaris que treballen en tasques de jardineria i recuperació d’espais naturals a entorns fluvials i litorals. Àlex Benítez, membre de l’organització explica com “l’associació és també l’encarregada de conservar el tram més urbà del Francolí”.

Amb motiu d’aquests vint-i-cinc anys de treball l’associació ha organitzat aquest divendres 2 de desembre una xerrada anomenada “Salut i Natura”. Un acte obert a tothom amb l’objectiu de “valorar aquesta simbiosi amb la qual treballa l’entitat”.

PUBLICITAT