Durant el període 2015-2017 augmenta la taxa de supervivència del càncer

Durant el trienni 2015-2017, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona ha registrat 3190 casos de càncers anuals, el 59% d’aquests diagnosticats en persones de més de 65 anys. Dos de cada cinc homes i un de cada tres dones desenvolupen un càncer al llarg de la seva vida. Però les conclusions dels últims estudis determinen un augment en la supervivència.

PUBLICITAT

El risc de morir per càncer al llarg de la vida és d’un de cada quatre homes i d’una de cada sis dones. La taxa d’incidència en els homes ha disminuït un 1,2%, gràcies a la disminució dels càncers tabac relacionats i pròstata, mentre que en dones es manté. Per tant, el registre observa un augment de les taxes de supervivència, en total, la supervivència relativa a cinc anys del trienni analitzat és de quasi un 60%, millorant la dada del trienni del 2000 al 2004; tenint present que sobreviuen sempre més dones que homes. El director del Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Jaume Galceran, valora positivament aquesta dada i explica les causes a les quals s’atribueix aquesta baixada.

Arran de totes les dades analitzades les projeccions pel 2024 són que la Regió Sanitària del Camp de Tarragona diagnosticarà 3836 nous càncers i l’estimació és que moriran 1417 persones.

PUBLICITAT