El 33% de la població ha disminuït els seus ingressos

Un 33% de la població tarragonina ha disminuït els seus ingressos a conseqüència del coronavirus respecte abans que es decretés l’estat d’alarma. Aquesta és una de les conclusions que se’n desprenen de l’enquesta encarregada per l’Ajuntament de Tarragona per tal de conèixer com està afrontant la ciutadania la situació de confinament per la COVID-19. El 37% dels tarragonins també creu que quan acabi l’estat d’alarma, el seu nivell d’ingressos disminuirà. 

PUBLICITAT

Les despeses en alimentació i energia són les que més han crescut des de l’inici de l’estat d’alarma, aquestes han crescut un 18%. Per contra, les que més han disminuït a conseqüència del confinament, han estat les relacionades amb l’oci, el combustibles, la roba i els productes no essencials. 

El conseller de Serveis Centrals, Economia i Hisenda, Jordi Fortuny, explica que han encarregat dues enquestes més per veure l’evolució. 

La dada que més preocupa és la de les dificultats per fer front a les despeses. La gran majoria de les persones consultades afirma no tenir dificultats però que en tindran dintre d’uns mesos. Tot i així, el 10% de la població ja ha hagut de fer gestions centrades en préstecs o ajornament de pagaments per fer-hi front.

PUBLICITAT