El 75% dels processos de justícia restaurativa a Tarragona i l’Ebre es van resoldre amb èxit l’any passat

L’any passat, 1.395 persones van passar per un procés de reparació i responsabilitat del delicte al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Els equips de justícia restaurativa van atendre 1.324 persones a Tarragona, de les quals 546 eren victimaris i 778 víctimes. A l’Ebre, es van atendre 71 persones, 38 víctimes i 33 victimaris. Van ser exitosos un 63% dels casos als partits judicials tarragonins i un 86,5% dels casos als partits ebrencs. La meitat de les víctimes ateses van ser homes i més del 60% tenien relació amb l’infractor. També més de la meitat dels victimaris eren homes. Els equips de justícia restaurativa de Tarragona i l’Ebre s’han reforçat amb tretze professionals especialitzats en un pla pilot per “universalitzar el servei”.

PUBLICITAT

Un 63% dels procediments de responsabilitat i reparació del delicte del Camp de Tarragona van ser exitosos, 442 dels 706 expedients finalitzats. Un 52% de les víctimes ateses l’any passat van ser homes, la gran majoria d’entre 18 i 60 anys. Els victimaris també van ser homes en un 65% d’entre 20 i 50 anys. En un 60% dels casos, víctima i infractor tenien relació en l’àmbit social, un 15% en l’àmbit familiar i un 3% en l’àmbit personal. Un 23% no tenia cap mena de relació. La durada dels procediments de justícia restaurativa en aquest territori va ser de 57 dies de mitjana.

PUBLICITAT