El ChatGPT arriba a la Universitat Rovira i Virgili

El nou sistema d’intel·ligència artificial capaç de respondre qualsevol qüestió amb llenguatge natural, el ChatGPT, ha arribat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

PUBLICITAT

El ChatGPT ha posat a prova els estudiants de primer del grau en Enginyeria Matemàtica i Física amb un plantejament reptes per a la metodologia docent i l’avaluació. El professor ha demanat al ChatGPT que elaborés quatre afirmacions sobre independència lineal de vectors, dues de les quals havien de ser verdaderes i dues de falses. I els estudiants havien de raonar en quines afirmacions havia encertat i en quines s’havia equivocat la màquina.

Més enllà de provar aquest sistema i poder portar a terme sessions formatives, des de la Universitat Rovira i Virgili també volen fer incís en que la clau del seu bon ús és el pensament crític, una competència central en la formació universitària.

PUBLICITAT