La Fundació Antonius Musa estrena web, el cor del COMT

El programa de Protecció Social Antonius Musa del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona llança un espai web amb més d’una vintena de prestacions socials adreçades als col·legiats i familiars. De fet, aquest nou espai permetrà consultar les ajudes que la Institució posa a disposició dels col·legiats del COMT.

PUBLICITAT

En la seva sortida, s’ha organitzat una vintena d’ajudes que disposen tres grans blocs: ajudes assistèncials, de dependència, i de conciliació a més d’un quart grup d’ajudes diverses. Així ho explicava la Doctora col·legiada del COMT, Tani Francesc.

Així doncs, aquest portal servirà per promoure l’exercici de la solidaritat i l’ajuda entre el col·lectiu de metges per poder donar resposta al sistema públic en les seves necessitats immediates i bàsiques de protecció social. La Fundació Antonius Musa ajudarà a permetre fer front els possibles riscos en l’àmbit social que pugui patir un metge o metgessa.

PUBLICITAT