El Pla Estratègic TGN Cultura arriba al final del primer trimestre amb dues taules de treball

Dins el procés participatiu de l’Ajuntament per elaborar el Pla Estratègic Tarragona Cultura, dijous 14 i el pròxim dimecres 20 de març, és duran a terme dues taules de treball, una sobre les arts escèniques i l’altre sobre les lletres.

PUBLICITAT

Aquestes sessions tenen com a principal objectiu la recollida d’aportacions i orientacions per elaborar un diagnòstic la de la situació de cada sector i també debatre i prioritzar els reptes de futur i les línies d’intervenció que ajudaran a elaborar el Pla Estratègic.

En el cas de les arts escèniques es tracta de la primera de les dues convocatòries previstes. En el de lletres, ja és la segona trobada i, per tant, es fixaran les conclusions i s’ordenaran els punts prioritaris de la primera reunió del passat febrer, en la qual ja van participar una trentena de persones. L’accés és gratuït seran dinamitzades, respectivament, per la cooperativa El Far i la Fundació En Xarxa. Aquestes sessions van adreçades a agents dels dos sectors ara convocats, companyies, representants d’associacions culturals, empreses, docents i ciutadania en general.

PUBLICITAT