Els municipis petits i amb més risc de despoblament, els més beneficiats del nou pla ImpulsDipta

Els municipis petits i amb més risc de despoblament seran els més beneficiats del nou pla ImpulsDipta. Aquest nou model de cooperació econòmica i assistencial amb els 190 municipis i EMDs de la província de Tarragona, comptarà amb un pressupost total de 148,5 MEUR. 

PUBLICITAT

Els criteris que regiran la distribució de recursos del Pla ImpulsDipta són: el nombre d’habitants, la densitat (el nombre d’habitants per quilòmetre quadrat), el nombre de nuclis de població dels municipis, la superfície total del terme municipal, el despoblament i un criteri de compensació per tal d’assegurar que els beneficis del pla impactin de forma equitativa a tots els municipis. Segons ha explicat la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, el 87% dels recursos aniran destinats a municipis de menys de 10.000 habitants, fet que generarà una “discriminació positiva i necessària per garantir l’equitat territorial”. 

El nou Pla ImpulsDipta dota els municipis de recursos econòmics per tirar endavant projectes rellevants per al municipi, però també estableix àmbits d’actuació obligatoris.  Cada municipi haurà de destinar com a mínim el 5% dels recursos que li hagin estat atorgats en matèria de cultura i interès ciutadà, el 10% a salut pública i el 15% a actuacions per a la transició ecològica.

PUBLICITAT