Ematsa impulsa millores en el sistema de sanejament de la Part Baixa

L’empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, que du a terme el manteniment de les boques de sortida dels sobreeixidors de la xarxa de clavegueram municipal, ha acomplert una actuació integral en un d’aquests punts ubicat a la desembocadura del riu Francolí.

PUBLICITAT

Les tasques han consistit en la neteja i esbrossada de la zona per assegurar el correcte funcionament del canal i garantir-ne la capacitat de desguàs, en cas que entri en funcionament per pluges intenses que superin la capacitat de drenatge del sistema. Aquesta acció forma part d’un conjunt de millores impulsades en els darrers mesos com l’execució d’arquetes de registre de grans dimensions a diversos punts de la Part Baixa de Tarragona, l’instal·lació de sensors de nivell pel control en continu de l’alçada de l’aigua a la galeria així com treballs d’inspecció dels principals col·lectors de la xarxa de clavegueram.

En la línia de millorar el sistema de clavegueram i reduir l’impacte al medi ambient, continua el desplegament de les xarxes de retenció de residus en els sobreeixidors que en l’últim any han retingut més de deu tones de residus que arrossega el clavegueram.

PUBLICITAT