Iniciaran la reforma de la Casa de la Festa

Les problemàtiques amb la Casa de la Festa de Tarragona són una constant. El passat febrer va haver de tornar a tancar, i la intenció era detectar tots els mals, per començar les obres, però aquestes obres encara no han pogut començar, i sembla que serà ara que s’iniciaran amb la intenció de reobrir per les festes de Santa Tecla. 

PUBLICITAT

La Consellera de Cultura, Inés Solé, ha comentat que el principal objectiu és posar en ordre aquest equipament. 

L’arquitecte encarregat de tot això, Pere Socies, ha comentat que hi haurà tres fases: la primera intervenció serà anar a l’arrel del problema, arreglar les humitats i provocar la renovació de l’aire, després la reubicació dels lavabos, solucionar els problemes de les portes d’accés, i s’acabarà amb la museïtzació que serà de cara l’any 2023.

La Consellera ha assegurat que això no tindrà afectació als elements del Seguici, ni tampoc als grups que assagen allí.

Encara no saben quin cost tindrà tot plegat, però tenen una partida de 50.000 euros.

PUBLICITAT