Canvia la normativa de la música de carrer

La comunitat de músics de carrer porta varies setmanes en un procés de reformes a la seva normativa. Gran part d’aquests canvis tenen com a objectiu principal millorar la convivència amb els transeünts i veïns. La majoria de les reformes estan encara en període de prova esperant a ser aprovades del tot.

PUBLICITAT

La primera d’aquestes reformes és marcar diferents tipus de sonorització per a la varietat d’espais on tenen permès tocar. Aquests nivells de volum poden variar des d’acústica única fins a la utilització d’amplificadors i micròfons.

El que determinarà el tipus de sonorització serà les dimensions del lloc on es toqui la música.

La segona reforma plantejada és la cerca de noves zones on puguin tocar, de manera que puguin tenir més places diàries per a fer música. Llocs com el passeig marítim són exemples de les zones proposades com a nous focus musicals.

L’última d’aquestes reformes és el tipus de penalització que se li ha de donar als músics que incompleixin les normes. Una transgressió greu comportaria la pèrdua de la llicència que els permet tocar als carrers.

PUBLICITAT