La detecció a temps de la SIDA és una tasca pendent

El diagnòstic tardà de la SIDA al Camp de Tarragona segueix sent un problema, ja correspon a una tercera part. Això disminueix l’esperança de vida de les persones que pateixen la malaltia, en canvi si es detecta a temps, aquesta és gairebé igual que una persona normal. Tot i que el nombre de detecció de casos es manté estable, concretament enguany al Camp de Tarragona se n’han detectat 28, el de malalties de transmissió sexual augmenta. Durant tot l’any s’han fet diverses tasques de prevenció, detecció i atenció amb diferents agents implicats. Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, Joaquim Nolla, el seu president, ha assegurat que “les farmàcies en molts casos són la porta d’entrada a la sanitat.”
Amb tot plegat han insistit en què s’ha de fer feina en l’educació de la població, ja que més del 40% de les persones que es fan la prova de la SIDA són reincidents. Finalment cal destacar que han assegurat que la vacuna preventiva és llunyana tot i que s’han fet ja grans avenços.

PUBLICITAT